קצור אסטרטגיות - צמיחה עסקית חכמה


פיתוח עסקי אסטרטגי

לוחמה עסקית בעולם משתנה

עולם העסקים הינו שדה קרב בו כל המתמודדים נאלצים לנהל קרבות על נתחי שוק, על לקוחות, אמצעי ייצור, מימון ועוד. ובמלחמה כמו במלחמה, המנצח הוא זה שקורא נכון את מפת קרב ופועל על פי תכנית פעולה אסטרטגית חכמה

העולם כפי שהכרנו אותו משתנה לנגד עיננו. מודלים עסקיים וותיקים שהאמנו כי הם נצחיים – מתרסקים, נעלמים ונמחקים כלא היו וחברות ותיקות נאלצות לחשב מסלול מחדש כדי להמשיך ולצמוח

קצור אסטרטגיות מתמחה בפיתוח עסקי אסטרטגי ומסייעת לחברות לפעול בזירה תחרותית באמצעות יזמות, פיתוח שיתופי פעולה, פיתוח שווקים ומוצרים חדשים, איתור טכנולוגיות ועוד

בעולם של אי ודאות אנו באים לסלול עבורך דרכים חדשות להצמחת החברה

כלים ופתרונות מתקדמים לפיתוח עסקי אסטרטגי, התייעלות וצמיחה, שמירה על יתרון תחרותי, שיפור שורת ההכנסות – ובניית עתיד עסקי בהיר יותר

קצור אסטרטגיות – פיתוח עסקי בזירה תחרותית. 30 שנות ניסיון

Katzur Strategies - Smart Business Growth


If you don't know where you're going, any road will get you there...(Lewis Carroll)