הפחתת עלויות והתייעלות מקסימלית

Facebooklinkedinby feather

הפחתת עלויות והתייעלות מקסימלית. זו המשימה של כל מנהל חברה כיום

פרספקטיבה שיווקית
ניתוח הסביבה התחרותית
אילו מגמות חדשות מעצבות ומגדירות כיום את הענף
מה עושים המתחרים
מה הוא היתרון התחרותי של החברה, ומה הצעת הערך שלה ללקוח

פרספקטיבה פיננסית
ניתוחי ביג דאטה לזיהוי נקודות תורפה של זליגת משאבים כספיים ואיתור פוטנציאל להפחתת עלויות

פרספקטיבה עסקית
  עדכון המודל העסקי
התייעלות מקסימלית

 לראות את “התמונה הגדולה” – קריאת תמונת המצב האמיתית
פתרונות מבוססי ניתוחי ביג דאטה לזיהוי נקודות תורפה, זליגת משאבים כספיים, חסכון,התייעלות וצמיחה השגת יתרון תחרותי והתייעלות מקסימלית

Facebooklinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *