איך לפתור בעיה עסקית מורכבת

Facebooklinkedinby feather

אל מי צריך מנהל עסקי לפנות כשהוא נדרש לפתור בינו לבין עצמו שאלה עסקית או אישית מורכבת? אפשר להניח להניח שהוא יפנה אל עורך דין או מאמן עסקי – אבל מה עם פילוסוף

אפשר להבין מדוע תאגידים גדולים המפתחים מוצרים בעלי פוטנציאל הרס או שיבוש של מערכות חיים ירצו אולי לחקור את עקרונותיהם, אבל איזו תועלת יכול איש עסקים, או יזם – שמטרתו העיקרית היא להרוויח כסף להפיק מפילוסופיה – המתמקדת באתיקה

מסתבר כי מנהלים רבים בעמק הסיליקון ומחוצה לו מגייסים את שירותיהם של “פילוסופים מעשיים” כדי לעזור להם להחליט החלטות עסקיות ואתיות גורליות וקשות

הייעוץ הפילוסופי הוא תחום חדש יחסית המתפתח במהירות. מקורו באירופה, בשנות השמונים של המאה העשרים. צורת עבודה זו התחילה בפועלו של הפילוסוף גרמני-הולנדי  גרד אשנבך והתפתחה בצפון אמריקה בשנות התשעים של המאה העשרים

אנשים זקוקים לדיאלוג, לא לדיאגנוזה

 אף כי רוב האנשים אינם מקשרים פילוסופיה עם מעשיות, הפילוסופיה מציעה מאז ומעולם כלים מעשיים לשימושם של בני האדם בחיי היומיום

הפילוסופיה במקורה עוסקת בחיים ובאיך לחיות אותם. היא נועדה לעזור לאדם להבין את הבעיות הניצבות בפניו ובדרכים לפתור אותן באופן מעשי, באמצעות חקירה של שאלות של ערכים, משמעות ואתיקה

אף כי רוב האנשים אינם מקשרים פילוסופיה עם מעשיות, הפילוסופיה מציעה מאז ומעולם כלים מעשיים לשימושם של בני האדם בחיי היומיום  

שיטת הייעוץ הפילוסופי מבוססת על דו-שיח רעיוני ומבקשת לסייע לאדם לבחון את חייו באמצעים פילוסופיים ולא פסיכולוגיים, להבהיר באופן ביקורתי את הנושאים שעמם הוא מתמודד, לבחון את המציאות האישית שעל-פיה הוא פועל ולהצמיח מתוכו הבנה של מצבו, שתסייע לו לבצע שינוי אישי. תשומת הלב מתמקדת בהווה, תוך הסתכלות קדימה לעתיד, ולא בעבר

לחשיבה פילוסופית השפעה על האופן שבו אנחנו רואים את עצמנו ואת עולמנו. בתחום העסקי, כמו בתחום האישי, תפקידו של היועץ הפילוסופי המעשי הוא להציב בפני המנהל העסקי אתגר מחשבתי אשר מבקש לחקור, על בסיס חשיבה ביקורתית את הנחות הפעולה העסקיות שלו.

תפקידו של היועץ הפילוסופי בהקשר האישי או העסקי אינו במתן פתרונות – אלא דווקא במתן אפשרות לקיים דיון פתוח  על בסיס חשיבה ביקורתית הדוחקת לענות על שאלות קשות, וזאת על מנת שניתן יהיה לבחון ולהבהיר באופן משוחרר ובלתי מוגבל נושאים הקשורים להתנהלות אישית או עסקית

אמנות המחשבה

תפקידו של היועץ בהקשר האישי או העסקי אינו במתן פתרונות – אלא דווקא במתן אפשרות לקיים דיון ולענות על שאלות קשות על בסיס חשיבה ביקורתית, וזאת על מנת שניתן יהיה לבחון ולהבהיר באופן משוחרר ובלתי מוגבל נושאים הקשורים להתפתחות אישית או עסקית

לפילוסופיה תפקיד אינטגרלי בכל היבט של החיים האישיים והמקצועיים שלנו. שיטת הייעוץ הפילוסופי מאפשרת לאנשים שפויים לדון על השקפת העולם האישית שלהם מתוך רצון לחקירה ושיפור עצמי בדילמות עסקיות, קונפליקטים הנוגעים לאתיקה מקצועית, קונפליקטים בין ההיגיון לרגש, קושי ליישב בין ניסיון אישי לאמונות פנימיות, חיפוש אחר אסטרטגיות של שינוי אישי או עסקי, רצון להגשים מטרות, בעיות ביחסים עם אחרים, מוות של חברה עסקית, וכד

פילוסופיה היא אמנות המחשבה. זוהי שיטה, דרך חשיבה, פעולה, מצפן וכלי ניווט העוזרים ומסייעים למצוא את הדרך המתאימה למצב נתון. למעשה כל אדם בעל סקרנות ויכולת מחשבה, ניתוח וביטוי יוכל להפיק תועלת רבה מן הייעוץ הפילוסופי

שיטת הייעוץ הפילוסופי מבוססת על דו-שיח רעיוני ומבקשת לסייע לאדם לבחון את חייו באמצעים פילוסופיים ולא פסיכולוגיים, תשומת הלב מתמקדת בהווה, תוך הסתכלות קדימה לעתיד, ולא בעבר

Facebooklinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *