מתי כדאי לפנות ליעוץ עסקי

יעוץ עסקי נועד לספק למנהל העסק כלים אפקטיביים לניהול יעיל של העסק ולקידומו. כגורם מקצועי, אובייקטיבי ובלתי מעורב, תפקידו של היועץ העסקי הוא לזהות ולהצביע על חסמים המונעים את התפתחות העסק ולהציע דרכים לשיפור ולהתפתחות. לקידום הצמיחה בעסק בטווח הארוך נדרשת הכנת תכנית אסטרטגית שמטרתה לתכנן ולהציב יעדים להתפתחות העסקית לנוכח מגמות שוק, מפת התחרות, והמקום אותו רוצה העסק לתפוס בשוק

הצורך בגיבוש תכנית אסטרטגית עשוי לנבוע מסיבות שונות כגוןנסיגה בהכנסות החברה, הזדמנויות עסקיות חדשות, התמודדות מול איומי שוק, שינויים בהרגלי הצריכה, חדירת מוצרים חדשים, הופעת מתחרים או איום טכנולוגי וכן, חילופי מנכ”ל, כניסת בעלים חדשים לחברה או החלטת דירקטוריון וכד’

 לתיאום פגישת “סיעור מוחות עסקי”

yiftach@katzur.co.il

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *