פיתוח עסקי ואסטרטגיה


קצור אסטרטגיות מספקת לחברות שירותי פיתוח עסקי אסטרטגי באמצעות שיתופי פעולה, מיזוגים, רכישות, יזמות, פיתוח שווקים ומוצרים חדשים, איתור טכנולוגיות ועוד, במטרה לקדם פוטנציאל עסקי להתייעלות וצמיחה