בינה מלאכותית ואנליטיקה מתקדמת

בינה מלאכותית ואנליטיקה מתקדמת ככלל נמצאים בחזית האסטרטגיה הטכנולוגית של הארגונים בארץ ובעולם

אנליטיקה מתקדמת מסייעת לארגונים להתייעל, לספק שירותים מתקדמים ולהשפיע על שורת הרווח. אולם, יחד עם הצע כלים ונגישות, שלא היה כדוגמתם בעבר, היכולת של ארגונים לקבל ערך ממשי בשימוש באנליטיקה מתקדמת, נמוך עדיין -בעיקר בשל כישלונות מתמשכים במימוש פתרונות מדף והטמעתם בארגון

אנו מתמחים בפיתוח והטמעת פתרונות ואנליטיקה מתקדמת, ופועלים לאפשר לארגונים לממש את חזון הטמעת אנליטיקה מתקדמת ושימוש בכלי בינה מלאכותית לקידום ושיפור הפעילות העסקית, תוך שמירה על יחסי עלות תועלת וצמצום “כאבי ראש” ומספקים לארגון העסקי מתודולוגיות ומומחים בשיעור קומה בינלאומי, למתן מענה שלם בתחום ואנליטיקה מתקדמת בעולם העסקי של המאה 21