March, 2019

now browsing by month

 

תכנון אסטרטגיה לפיתוח חדשנות עסקית

Facebooklinkedinby feather

יפתח קצור –

האתגרים העסקיים והתחרותיים מולם ניצבת חברה עסקית במאה ה-21 עשויים להשפיע על עצם קיומה. איומי הטכנולוגיה משנים מן היסוד קטגוריות עסקיות וחברה עסקית שלא תשכיל להמציא את עצמה מחדש עשויה להיעלם.

לנו היכולת, הניסיון והמיומנות לפתח פתרונות עסקיים חדשניים ולזהות הזדמנויות עסקיות ומרכזי רווח אשר יהוו מקורות הכנסה חדשים ומשאבים כלכליים לחברה במודל המשלב יזמות, שיווק, מימון, וקידום תקשורתי

אין אסטרטגיה אחת מתאימה לכולם לפיתוח מרכזי רווח חדשניים. ולכן כדי לסייע לחברה אנו נוקטים גישה פרואקטיבית בהתאם לצרכים העסקיים, וכל פרויקט מקבל תשומת לב מוחלטת – מתכנון לביצוע ומעקב

ניהול, ייזום ופיתוח פתרונות עסקיים חדשניים

המומחיות שלנו ביעוץ ובפיתוח אסטרטגיה עסקית ויזמות, בשילוב ניסיון עסקי מעשי ורשת קשרים ענפה בכל סקטור – מציעים לתאגיד העסקי, מסגרת בוטיק יוצאת דופן לפיתוח מרכזי רווח ומקורות הכנסה חדשים ולקידום פתרונות עסקיים פרקטיים וחדשניים הניתנים ליישום בזמן קצר

  • זיהוי ואבחון פוטנציאל לפיתוח מקורות הכנסה חדשים בתאגיד עסקי פעיל  
  • תכנון מודלים עסקיים חדשניים למרכזי רווח נוספים
  • פיתוח שיתופי פעולה עסקיים אסטרטגיים עם גורמי שת”פ    
  • זיהוי פוטנציאל שוק של מודל עסקי חדש או שת”פ וסכויי הצלחתו
  • תכנון מבנה ארגוני לניהול יעיל ואפקטיבי של מרכז הרווח החדש

תכנון מודל עסקי חדשני 

במסגרת השירות אנחנו מפתחים מודלים עסקיים יצירתיים, ייחודיים וחכמים המותאמים באופן ייעודי לאפשרויות החברה, בהתבסס על נכסיה ויתרונותיה היחסיים, תוך מינוף של  יכולות החברה בתחומי השיווק, ייצור, נכסים, נדלן, מוניטין וכד

יצירת הזדמנויות עסקיות חדשות

אנו פועלים ליצירת הזדמנויות עסקיות במסגרת פיתוח שיתופי פעולה עם שותפים אסטרטגיים

  • תכנון המודל העסקי לשת”פ
  • איתור שותפים עסקיים לשת”פ אסטרטגי
  • הכנת מצגות ושיווק המודל
  • הסדרת תנאי התקשרות עם שותפים עסקיים

קידום תקשורתי ויח”צ

צוות מדיה ותקשורת – ליווי מטרייה תקשורתית  הכוללת יחסי ציבור, דוברות ודיגיטל – בהתאם לדרישה ולצורך

Facebooklinkedinmailby feather