November, 2018

now browsing by month

 

אנשים זקוקים לדיאלוג – לא לדיאגנוזה

Facebooklinkedinby feather

במסגרת עבודתי כאסטרטג, אני פועל מול הנהלה בכירה ומסייע כיועץ אישי למקבלי החלטות בתהליכי חשיבה אסטרטגית אישית ועסקית. בבסיס שיטת הפעולה הייחודית שלי עומד רעיון החיבור בין אסטרטגיה ופילוסופיה כדרך לאבחן מטרות, פיתוח פתרונות יצירתיים, ותכנון דרך הפעולה הנדרשת

כיועץ אישי אבחן יחד את מטרותיך על בסיס דו שיח מחשבתי רעיוני ומתוך שיקוף מציאות אובייקטיבי  שיאפשר לך, לבחון, להבין ולהבהיר את המציאות האישית שבתוכה את/ה פועל  – ומתוך ההבנה הזו נצמיח אסטרטגיה ודרך פעולה מעשית מותאמת לך, שתסייע לך לקדם את מטרותיך

פילוסופיה היא אמנות המחשבה

  בבסיס שיטת הפעולה הייחודית שלי עומד רעיון הייעוץ הפילוסופי. דרך ייעוץ ייחודית בעזרתה ניתן לבחון, להגדיר ולדייק את המטרות, הכוונות והשאיפות שלך – כאשר תשומת הלב מתמקדת בהווה, תוך הסתכלות קדימה אל העתיד, ולא העבר

 אף כי רוב האנשים אינם מקשרים פילוסופיה עם מעשיות, הפילוסופיה מציעה מאז ומעולם כלים מעשיים לשימושם של בני האדם בחיי היומיום. הפילוסופיה עוסקת בחיים ובאיך לחיות אותם ויש לה תפקיד אינטגרלי בכל היבט של החיים האישיים והמקצועיים שלנו. באמצעות חקירה של שאלות של ערכים, משמעות ואתיקה היא עוזרת לאדם להבין את הבעיות הניצבות בפניו ובדרכים לפתור אותן באופן מעשי

לחשיבה פילוסופית השפעה על האופן שבו אנחנו רואים את עצמנו ואת עולמנו ובאמצעות השאלות שהיא מציבה ניתן לנווט כדי להשיג את מטרותינו בעולם  באופן מעשי – בתחום העסקי, כמו בתחום האישי. היא דורשת מהאדם לחקור, על בסיס חשיבה ביקורתית את הנחות הפעולה שלו ובכך מסייעת לו לברר את דרך הפעולה המתאימה לו

הדרך האישית המיוחדת שעברתי כוללת ניסיון שנצבר במשך למעלה מ 30 שנות פעילות בתחומי המדיה והתקשורת, ניהול עסקי, הקמה ניהול וקידום של חברות ומיזמים בתחומי מדיה, מסחר, שירותים, נדלן, טכנולוגיה, הייטק וכמובן, יצירה ואמנות

ליצירת קשר :

yiftach@katzur.co.il

Facebooklinkedinmailby feather